Kişiye Özel Çalışmalar

Kişiye Özel Çalışmalar

Psişik Alan Çalışması
psisik-alan-calismasi

“Psişik Alan Çalışması”; ana kaynağın saf sevgi ve ışık enerjisiyle yapılan metafizik ve spiritüel bir çalışma olup, uygulama metodu açısından tamamen özgündür.

Çalışmanın ana içerik konuları şunlardır:

• Varoluş gizemi nedir?
• Varoluş gerçeğiniz nedir?
• Yaşam amacınız nedir?
• Enerji beden ve çakra sisteminizdeki tüm enerjetik döngüler ve blokaj nedenleri ve çözümleri nelerdir?
• Varlığınızın psişe alanı ve içsel katmanlarınızda şifaya ihtiyaç olan yerler nelerdir?
• Dünya gezegenindeki geçmiş yaşamlarınız ve kadim hikayeleriniz nelerdir? Geçmiş yaşamdan getirdiğiniz ve bu yaşamda şifalanması gereken enerjetik döngüleriniz nelerdir?
• Şimdiki yaşamınızdaki tekrarlayan döngüleriniz ve çözümleri nelerdir?
• Karmik kontratlarınız ve dersleriniz nelerdir?
• Tekamül yolculuğunuzda nelere ihtiyacınız var? Sevgi, uyum ve denge için neler yapmanız lazım?
• Yüksek benlik ve rehberlerinizin sizler için mesajları neler?

Çalışma ve İşleyiş Süreci

Psişe alanından bilgi çekilmesi, duyu dışı algılama (duyusal algıların desteği olmaksızın bilme) yöntemi ile yapılmaktadır. Çalışma sırasında bireyin psişe alanından bireyden izin alınarak bilgi çekilir. Enerji bedeninin taranması ve kişi adına metafizik kaynaklarla (rehber varlıklar ve yüksek benlik) bağlantı kurulması (psişik kanallama) sırasında da, kişinin varoluş ve yaşam amacını açığa çıkaran ve kalbini uyandıran pek çok hayret verici, gizem dolu, rehberlik edici, cesaret ve ilham veren bilgi ve mesaja da ulaşılmaktadır.

Meditasyon, niyet çalışması ve metafizik kaynaklarla bağlantı kurulmasının ardından, enerji bedenin, fiziksel bedenle bir bütün olarak taranması ve psişe alan çalışması ve rehberlik bölümleriyle devam etmektedir. Enerji beden taraması, kişinin enerji akışındaki düzensizliklerin ve blokajların tespit edilerek, bu tıkanmaların meridyen hatları yoluyla fiziksel bedene olan etkilerinin ifade edilmesidir. Ve bu sırada, enerji akışındaki sorunları ve dolayısıyla temel yaşamsal sorunları yaratan düşünce ve duygu kalıplarının her enerji merkezi (çakra) düzeyinde ayrı ayrı analiz edilmesidir.

Psişik alan çalışması ise, kişinin bugün yaşadığı temel sorunların altındaki temel yaratımların ve onların bilinçaltında ifade bulan düşünce ve duygu kalıplarının, geçmiş yaşamları da içine alacak biçimde okunmasıdır. Varlığın tüm tekamül süreçlerini analiz edip, yol haritası çıkaran bir çalışmadır.

Çalışma genel anlamda spiritüel bir rehberlik çalışması olup, kişiye yaşamda olma amacının ruhsal gerçeğini ve yaşam derslerini sunan iyileştirici bir yol haritası olarak düşünülebilir. Çalışma aynı zamanda karmik dengeleme ve enerji bedenin dengelenmesi açısından da önemli bir rehberlik ve enerji aktarımıdır.

Kısaca bu çalışma sırasında, kişinin enerji alanında ve psişe alanlarında geniş çapta okuma yapıyor ve bu okuma sırasında gelen tüm varoluşsal ve kişisel bilgileri, kişinin rehber varlıklarından ve yüksek benliğinden gelen rehberlikle birleştirerek, sevgi ve birlik enerjilerinin rafine biçimde aktarılması yoluyla ve belirli bir model (ruhsal idrak, bilgi, deneyim ve anlayış) içinde kişiye sunulmaktadır.

Çalışma aylık olarak belli sayıda kişi ile yapıldığı için ön rezervasyon ve rehberlik sistemi ile çalışılmaktadır. Kişi bir tam gününü ayırması gerekip, çalışma yaklaşık 6-8 saat aralığında sürmektedir.

Sevgiyle ve hayırla...

Karmik Dengeleme
karmik-dengeleme

Karma yasası evrensel yasalar içerisinde sistemin devamlılığı ve işleyişini sağlayan önemli prensiplerden biridir. Ne ekersek onu biçeriz cümlesi ile prensibi açıklarken, hayatımızda ne yaratmak istiyorsak bilinçli seçimlerimiz ile tohumlarımızı nasıl ekeceğimizi öğrenmemiz gerekir. Böylece karma aynı anda hem eylem hem de sonucudur. Özellikle karmik ilişkilerimizde birlik bilinci içinde Yaradan’ın sevgi ve ışık enerjisine uyumlanmak için dengeleme çalışmaları bizim için önem taşımaktadır.

Dengeleme çalışmamızın süreci kişinin karmik süreçlerine özel belirlenmektedir. Çalışma psişik alan okuması ile başlayıp, kişinin karmik bağlarını ve süreçlerini analiz edip, her birinin dengelenmesine yönelik şifa teknikleri uygulanırken aynı anda idrak alanına tohumlar ekmektedir. Toplam altı seanstan oluşmaktadır.

Ruhsal Dönüşüm Programı
ruhsal-donusum

“Ruhsal Dönüşüm Programı” Senem Prem Nilaya tarafından oluşturulmuştur. Bireyin ihtiyacına yönelik bir yol haritası belirlenip, seans sayısı ve çalışma süresi farklılık göstermekle birlikte, ortalama altı-sekiz seanslık bir çalışma programıdır. Her varlık kendine özgü olduğu için çalışmamızda standart teknikler kullanılmamaktadır. Çalışma sırasında kişinin ihtiyacına yönelik evrensel bilgi sistemi, yüksek benlik ve rehberlik çalışmaları, rüya kanalından gelen mesajlar, çeşitli teknik ve şifa yöntemleri yelpazelerinden yararlanılmaktadır. Kendi yaşam yolculuğumdaki deneyimlerimin verdiği ilham, sezgi ve kalbimin sesi; kalıcı ve en etkili çözümün ruhumuzun sesine kulak verdiğimizde gerçekleşeceğini söylemektedir. Nasıl ki ağaçların kökleri sağlam olduğunda daha büyük, daha heybetli; meyveleri ve yaprakları canlı, taze, verimli, bereketli olursa, bizler de köklerimiz sağlam olduğunda yaşamımız içerisinde daha mutlu, huzurlu, başarılı, sağlıklı, fiziksel, ruhsal, zihinsel olarak denge halinde oluruz. Ancak temelde açığa çıkan enerji diğer katmanları etkileyebilir ve değiştirebilir. Size ait olan enerjiyi hissettiğinizde, kendi varoluşunuzun, ruhunuzun ve Yaradan’ın içinizde uyanmasına izin verdiğinizde hayatınızı değiştirebilir ve hayatınıza yön verebilirsiniz.

Jim Kwik' in bu sözünde anlattığı gibi;

"Bir yumurta dışarıdan gelen bir güçle kırılırsa hayat sona erer.
Bir yumurta içeriden gelen bir güçle kırılırsa, hayat başlar.
Muhteşem Şeyler İçeriden Olur."

Başmelekler İle Şifa
basmelekler-ile-sifa

Çalışmamıza bolluk-bereket, travmatik deneyimler, duygusal karışıklık, sosyal ve karmik ilişki alanlarında sorun yaşayan bireyler katılabilir. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmada, yarı meditatif bir ortamda Senem Prem Nilaya ve başmeleklerin rehberliği ile gezegenin çeşitli içsel katmanlarında bulunan kutsal tapınaklar ziyaret edilerek; danışanın ihtiyacı olan konu ile ilgili Yaradan’ın inayeti ile rehberlik, destek ve şifa çalışması yapılmaktadır.

Esma'ül Hüsna ile Ruhsal Okuma
5

"Ruhsal okuma çalışması" yaşam amacınızı keşfetmenizi sağlayıp, hayatınızdaki kısır döngüleri çözümleyerek yaşam yolunuzda sizi destekler. Her bir ismin anlamı hayatınıza mucizeleri davet eder. Allah’ın isimleri yuvaya doğru yaptığımız yolculuğu kolaylaştıran yol işaretleridir. Yaradan’la iletişim kurma, kaynaklarından faydalanma, bizi yaratırken hangi vasıflarla var ettiği, onları nasıl hayata geçireceğimiz ile ilgili en önemli rehberlik ve kaynak bu isimlerde saklıdır. Ruhsal yaşamla dünyevi yaşamın köprüsünü oluştururlar. Köprüden geçmemizi sağlayacak olan da, isimlerin anlamlarını hayat alanımıza almamızı sağlayan eylemlerimizdir.

Hayatın her alanında bütüncül bir dönüşüm yaratan "Esma'ül Hüsna ile Ruhsal Okuma Programı" iki seans olarak gerçekleştirilir. İlk seansta ruhsal okumanız yapılarak, size özel Esma'ül Hüsna'lar belirlenir. İlk seans iki saat sürmektedir. Dört haftalık bir arınma ve şifa sürecinden sonra yapılan ikinci seansta ise rüyalarınızın rehberliği ve hayatın işaretleri birleştirilerek geçmiş, şimdi ve gelecek düzleminize ışık tutulur. Seans sonrası danışana üç haftalık program verilerek çalışma tamamlanır.